Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Floch Bernadett Egyéni Vállalkozó, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal (www.polebernadett.hu) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltatás tárgya: Online közzétett rúdfitnesz edzés (a továbbiakban: Szolgáltatás)
A szerződés nyelve: magyar
A Szolgáltató adatai:

neve: Floch Bernadett Szidónia E.V
székhelye: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. Földszint
adószáma: 56809826-1-28
nyilvántartási száma: 55497996
Nyilvántartásba vevő szerv: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Központi Irányítása
postacíme: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. Földszint
telefonszáma: 06302163695
központi elektronikus levélcíme: polebernadett@gmail.com

Tárhelyszolgáltató: Tárhely. Eu Kft. szervereiről történik.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Telefon: +36 1 789 2 789
Elektronikus levélcím: support@tarhely.eu

I. Általános rendelkezések

1.1 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.2 ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

1.3 A Felhasználó a Szolgáltató által éppen aktuálisan kínált szolgáltatás(ok) és a „stepbystep” termék(ek) (ideértve a „stepbystep ONLINE” előfizetést is) és kapcsolódó szolgáltatás(ok) igénybevételével (a Honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt valamennyi feltételt. A sikeres regisztráció egyik előfeltétele az ÁSZF ezen elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó ÁSZF szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre. A Szolgáltatási szerződés részét képezi az adott Szolgáltatás oldalán a Szolgáltató által közölt tájékoztatás. A tájékoztatásban foglalt tilalmak ellenére igénybevett szolgáltatás miatt keletkezett károkért a Felhasználó felelős

1.4 A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1.5 Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

1.6 Abban az esetben, ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit az 1.3-as pontban foglaltak szerint nem fogadja el, nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

II. A Szolgáltatás igénybevételének folyamata

2.1. Regisztráció

2.1.1 A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.1.2 A Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.1.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.1.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.2. A szolgáltatási szerződés létrejötte, időtartama

2.2.1. Sikeres regisztrációval az előfizetést teljesítésével a szolgáltató és a felhasználó között a szolgáltatási szerződés határozatlan időre létrejön.

2.2.2. A Felhasználó elfogadja, hogy a fentiek szerint létrejött Szolgáltatási szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató elektronikus formában tárolja, a Felhasználó ahhoz a Szolgáltató honlapján bejelentkezés után hozzáférhet, azt elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja.

2.2.3 A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei
Ahhoz, hogy a szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a felhasználó igénybe venni legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell a Felhasználónak rendelkeznie:
• videó nézésre alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (számítógép laptop tablet okostelefon)
• a számítástechnikai eszközökőn elérhető Internet böngésző alkalmazás (Chrome Firefox Safari Opera Explorer stb)
• a számítástechnikai eszköz elérhető Internet kapcsolat melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben teszi lehetővé (vezetékes Wifi vagy mobilhálózaton elérhető internet)
• működő számítástechnikai eszköz beépített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeg (vezetékes, Bluetooth, stb) kapcsolt hangszóró

A Felhasználó internet előfizetés éve járó fizetési kötelezettségeket, az előfizetési csomag jellemzőiből -például adott letöltési határok- fakadó esetleges többletköltségért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

2.3. Megvásárolható szolgáltatások köre
• 30 napos (havi) előfizetés előre rögzített és esetenként „élő” fitnesz edzés, sport tréning videókhoz, egyéb előfizetés előre rögzített és esetenként „élő” fitnesz edzés tréning videókhoz
• 365 napos (éves) előfizetés előre rögzített és esetenként „élő” fitnesz edzés, sport tréning videókhoz, egyéb előfizetés előre rögzített és esetenként „élő” fitnesz edzés tréning videókhoz
Figyelmeztetés:
Az edzéseken való részvétel, a videókon megjelenített sport foglakozásokat mindenki csak saját egészségének és fittségének meglelően csak saját felelősségére végezheti. Bizonyos feladatok külön figyelemmel és körültekintéssel végezhetőek várandós állapotban, meglévő egészségügyi probléma, betegség esetén. Meglévő egészségügyi probléma, illetve várandósság esetén minden esetben az orvos véleménye az irányadó.

2.3.1. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy minden a polebernadett.hu weboldalon elérhető tartalom, videók, egyéb hang és képanyagok letöltése, megosztása tilos.

2.4. Rendelési információk

2.4.1. A megjelenített termékek kizárólag a Web áruházon keresztül, online rendelhetőek meg.

2.4.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt adót (jelen esetben 0% áfát alanyi adómentesség okán).

2.4.3. Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a szolgáltatás mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét.

2.4.4. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

2.4.5. A felsorolt szolgáltatás mellett megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van  szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a  kapcsolatot az üzemeltetővel.

2.5. A rendelés menete

2.5.1. Az előfizetés típusára kattintva a terméket megrendelése elindul.

2.5.2. A szolgáltatás regisztáció nélkül nem rendelhető meg, megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációt a következő menüpont alatt találja: https://polebernadett.hu/regisztracio.

2.5.3.  Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. A belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot.

2.5.4. A megrendelés elindításával a fizetés lebonyolítását végző pénzügyi szolgáltató oldalán kerül sor, úgy hogy lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy milyen szolgáltatást kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, mindemellett törölheti az adott tételt. A pénzügyi szolgáltató a számlázáshoz szükséges adatokat és nevet kéri a rendelés fizetésének elindításához.

2.5.5. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

2.5.6. Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek  egy Megrendelés lezárva visszaigazolást.

2.5.7. Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási címét, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően, a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

2.6.. A megrendelések feldolgozása.
A megrendelések feldolgozása azonnali. Az elfogadott megrendelés teljesítésének  megkezdése, azaz az előfizetés kezdete a fizetéstől számított havi előfizetés esetén 30 naptári  nap, amely időszak alatt az előfizető a https://polebernadett.hu oldal összes tartalmához  hozzáférést kap a Szolgáltató által.

2.7. A megrendelt szolgáltatás ellenértékének, díjának fizetésének módja
A megrendelt termék fizetésének módja:
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A fizetendő végösszeg, a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a regisztráció során megadott e-mail címre küldjük meg elektronikus számla formájában.

2.8. Elállás joga
FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

2.8.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó a regisztrációjától számított 14 naptári napon belül jogosult indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől, illetve felmondani azt.

2.8.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek: Floch Bernadett EV polebernadett@gmail.com

2.8.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő a szerződés megkötésének (sikeres regisztráció) napjától számított 14 naptári nap elteltével jár le.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

2.8.4. Az elállási jog részletszabályai
Ha felhasználó A fentiek szerint az ott megadott határidőn belül eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerződéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Felhasználó által megfizetett teljes összeget a Felhasználó bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a sikeres regisztrációval együtt megfizetett szolgáltatási díjjal a szerződés igénybevétele is megkezdődik, és a Felhasználó az előzőek szerint felmondás jogával él, az igénybe vett szolgáltatás (napok szerint számított) időarányos díjat köteles a Felhasználó megtéríteni a Szolgáltatónak.

2.9. Jótállás, szavatosság
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

2.10. Vegyes rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

2.11. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

2.11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

2.11.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

2.11.3. Az írásbeli panaszt az a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

2.11.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
Vállalkozásunknak a  békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van!

2.12. Szerzői jogok

2.12.1. A Honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A Honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. internetes tartalom, szöveg, kép, design, animált fénykép, illusztráció, program, hang, grafikai elemek, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

2.12.2. A polebernadett.hu weboldal bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak.

2.12.3. A Szolgáltató minden jogát fenntartja a Honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében.

2.12.4. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása, sajátjaként történő feltüntetése, termék viszonteladása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Floch Bernadett Szidónia és/vagy Floch Viktória Gabriella nevét, valamint a polebernadett.hu weboldalt, mint forrást megjelölni.

2.12.5. A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a Honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a Honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel Honlap vagy annak bármely része módosítható.

2.12.6 A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket von maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen.

2.12.7 12.6. A www.polebernadett.hu oldalon elhelyezett szövegek engedély nélküli (nem magáncélú, azaz nem otthoni olvasásra történő) felhasználása díjköteles. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jogellenes felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 85.000 Ft/nap, illetve szavanként bruttó 24.990 Ft./nap melybe a pontatlan idézés is beletartozik. Tájékoztatjuk, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, a Felhasználó az oldalon történő böngészéssel tudomásul veszi ezen érvényes kötbérkikötést., és ennek tudatában böngészi az oldalt.
A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítástalkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

2.13. Adatvédelem
A Szolgáltató Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete. General Data Protection Regulation, a továbbiakban GDPR) előírásainak megfelelő adatkezelési tájékoztatója mindenkor elérhető a Szolgáltató honlapján.
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://polebernadett.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Kelt: Győr, 2021. 01.01